-7%

Cân sàn điện tử 1 Tấn

Cân sàn điện tử A12E 1 tấn

6.290.000 đ
-7%

Cân sàn điện tử 2 Tấn

Cân sàn điện tử A12E 2 tấn

6.690.000 đ
-8%

Cân sàn điện tử 3 Tấn

Cân sàn điện tử A12E 3 tấn

8.490.000 đ
-5%

Cân sàn điện tử 5 Tấn

Cân sàn điện tử A12E 5 tấn

14.490.000 đ
-7%

Cân sàn điện tử 500kg

Cân sàn điện tử A12E 500kg

6.290.000 đ
-13%

Cân sàn điện tử 1 Tấn

Cân sàn điện tử B19S 1 tấn

6.790.000 đ
-12%

Cân sàn điện tử 2 Tấn

Cân sàn điện tử B19S 2 tấn

7.490.000 đ
-9%

Cân sàn điện tử 3 Tấn

Cân sàn điện tử B19S 3 tấn

10.190.000 đ
-13%

Cân sàn điện tử 500kg

Cân sàn điện tử B19S 500kg

6.790.000 đ
-14%

Cân sàn điện tử 1 Tấn

Cân sàn điện tử DH CAS 1 tấn

6.790.000 đ
-17%

Cân sàn điện tử 2 Tấn

Cân sàn điện tử DH CAS 2 tấn

7.490.000 đ
-14%

Cân sàn điện tử 3 Tấn

Cân sàn điện tử DH CAS 3 tấn

9.490.000 đ
-6%

Cân sàn điện tử 5 Tấn

Cân sàn điện tử DH CAS 5 tấn

14.990.000 đ
-14%

Cân sàn điện tử 500kg

Cân sàn điện tử DH CAS 500kg

6.790.000 đ
-13%

Cân sàn điện tử 1 Tấn

Cân sàn điện tử DI-28SS 1 tấn

7.990.000 đ
-13%

Cân sàn điện tử 2 Tấn

Cân sàn điện tử DI-28SS 2 tấn

8.490.000 đ
-10%

Cân sàn điện tử 3 Tấn

Cân sàn điện tử DI-28SS 3 tấn

10.790.000 đ
-11%

Cân sàn điện tử 500kg

Cân sàn điện tử DI-28SS 500kg

7.990.000 đ
-13%

Cân sàn điện tử 1 Tấn

Cân sàn điện tử DS-166SS 1 tấn

7.790.000 đ

Cân sàn điện tử 10 Tấn

Cân sàn điện tử DS-166SS 10 tấn

0935 177 186

Cân sàn điện tử 15 Tấn

Cân sàn điện tử DS-166SS 15 tấn

0935 177 186
-15%

Cân sàn điện tử 2 Tấn

Cân sàn điện tử DS-166SS 2 tấn

8.490.000 đ
-15%

Cân sàn điện tử 3 Tấn

Cân sàn điện tử DS-166SS 3 tấn

10.990.000 đ
-7%

Cân sàn điện tử 5 Tấn

Cân sàn điện tử DS-166SS 5 tấn

16.200.000 đ
-13%

Cân sàn điện tử 500kg

Cân sàn điện tử DS-166SS 500kg

7.790.000 đ
-13%

Cân sàn điện tử 1 Tấn

Cân sàn điện tử DS-29SS 1 tấn

7.790.000 đ
-15%

Cân sàn điện tử 2 Tấn

Cân sàn điện tử DS-29SS 2 tấn

8.490.000 đ
-15%

Cân sàn điện tử 3 Tấn

Cân sàn điện tử DS-29SS 3 tấn

10.990.000 đ
Bộ Lọc

Filter by price

FILTER BY PRODUCT NAME

Bộ lọc đang hoạt động

0935 177 186 0917 977 177 Nhắn tin Facebook 0935 177 186 0917 977 177 0976 646 690